+90 535 465 33 07
info@betatron.com.tr

HİZMETLERİMİZ

Anasayfa / Hizmetlerimiz / ISO 50001 DANIŞMANLIK HİZMETİ

ISO 50001 DANIŞMANLIK HİZMETİ

Enerji kullanımı günlük hayatımızın her alanında farklı türlerde yer almaktadır. Söz konusu endüstriyel alanlardaki enerji kullanımı olduğu zaman tüketilen enerji miktarı çok artmaktadır. Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kayıplarını ve giderlerini minimize etmenin en etkin yolu enerjiyi verimli kullanmak ve tasarruf etmektir. Enerjiyi verimli kullanmak için en iyi yollardan biri ise enerjiyi etkin bir şekilde yönetebilecek bir sistem oluşturmaktır. Enerji yönetimi, kullanılan enerjinin dengesini sağlayabilecek en yenilikçi çözümdür.

 

 

Enerji Yönetimi; konfor şartlarından, hizmet ve ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve en önemlisi üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır.

 

 

Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir.

 

 

Günümüzde toplam enerji maliyetlerinin toplam üretim maliyetleri kadar konuşulur hale gelmesi bu konu üzerinde çalışmalar yapmamız gerektiğinin bir göstergesidir. Hatta bu konu üzerinde fazlasıyla durmak zorunda olduğumuzu belirten Enerji Verimliliği Kanunu yayınlanmıştır. Enerji Verimliliği Kanunu’nun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması olarak belirlenmişken, enerji tasarrufu yapmak hatta enerji yönetim sistemi oluşturmak gereklilik haline gelmektedir.

 

 

Enerji yönetim sistemi, endüstriyel işletmelerde etkin bir Enerji Yönetimi Politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yardımcı olur. Tüm personelin işini yaparken enerji tüketimine dikkatini artırır.

 

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikleri belirlemektedir.
 

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, hedeflerini oluşturması ve bu doğrultuda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ile enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmeleri sağlanmasına dayanmaktadır. Bu sistem, her sektörde, küçükten büyüğe her türlü işletmede uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir sistemdir. Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 Standardı’nı baz alarak bir enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması ciddi anlamda yararlar sağlayabilir.

 

Betatron Mühendislik olarak, danışmanlık süreci yani anlaşmanın sağlandığı yıl boyunca operasyonların, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, enerji verimliliğini arttıracak önlemlerin alınması, enerji performansını arttırmaya yönelik iş süreçlerinin tanımlanması, Enerji Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için gerekli tüm hizmeti vermekteyiz.

 

 

Danışmanlık sürecimizde; kurumun iyileştirme gereksinimleri tespit eder, enerji giderlerini detaylandırır, kurumdaki tüm kullanıcılara sistemi tanımasını sağlamak, enerji verimliliği, enerji mevzuatları hakkında fikir sahibi olabilmeleri için eğitim verir, tüm parametreler değerlendirilerek sistem kurulumunu gerçekleştirir ve sistem üzerinde sürekli olarak iyileştirmeler yaparız.

BETATRON MÜHENDİSLİK, 2018 yılında elektrik ve otomasyon alanında hizmet vermek amacıyla Eskişehir’de kurulmuştur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ